ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ.

.

Зв’язок освітньо-наукової програми навчання докторів філософії визначається тим, що відбувається підготовка на основі ступеня магістра висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, здатних до розв’язання комплексних управлінських проблем на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях.
Програма має як дослідницьку, так і прикладну орієнтацію та передбачає здійснення наукових досліджень та продукування нових знань в галузі публічного управління та адміністрування, розробку ефективних механізмів публічного управління реалізацією державної політики, що матимуть широке практичне застосування.
Серед особливостей програми – її практична спрямованість, що забезпечується можливістю стажування аспірантів в органах публічної влади, в органах влади країн Європейського Союзу, викладанням окремих дисциплін іноземною мовою.