Центр підготовки здобувачів вищоЇ освіти відповідно до завдань здійснює:

 • організаційно-розпорядчу та консультативно-дорадчу діяльність щодо наукового забезпечення освітнього процесу, підготовки та проведення наукових досліджень відповідно до основних завдань Інституту;
 • організацію виконання в Інституті науково-дослідних робіт (далі – НДР);
 • організаційне забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, прикріплення здобувачів наукового ступеня доктора філософії в галузі науки “Публічне управління та адміністрування управління”;
 • забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і практики публічного управління шляхом наповнення фахових збірників наукових праць (“Актуальні проблеми державного управління”, “Теорія та практика державного управління”, “Державне будівництво”), а також збірок матеріалів за результатами проведення науково-комунікативних заходів;
 • організовує проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, конгресів за участю національних та міжнародних установ і організацій (спільно з відділом комунікацій та міжнародних зв’язків);
 • здійснює організаційне забезпечення роботи Науково-експертної ради Інституту та ін.

 •   Міжнародний науковий конгрес “Публічне управління ХХІ століття”;

    Науково-освітня виставка «Публічне управління XXI»;

    Міжнародний форум “Україна – Європейський Союз: новий рівень кооперації”;

    Науково-практична конференція за підсумками стажування слухачів «Публічне управління в Україні: стратегія реформ»;

    Студентська конференція “Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи” та ін.

  Контактний телефон: (057) 732-32-55 (додатковий 142)

  E-mail: ond41@ukr.net