ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

Освітньо-професійна програма “Публічне управління” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” 2022р.

ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”2022р.

Освітньо-професійна програма “Публічна політика і управління в умовах гібридних загроз” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”2022р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Третій рівень освіти (освітньо-науковий)
Кваліфікація: доктор філософії

  Докладніше про ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ

  Освітньо-професійна програма “Публічна політика і управління в умовах гібридних загроз” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”2022р.