Науково–методична комісія Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» ХНУ імені В.Н. Каразіна є постійно діючим дорадчо–консультативним органом, який здійснює експертизу науково–дослідних робіт та визначає пріоритетні напрями подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі науки державного управління.

Основні завдання Науково–методичної комісії;

– визначення пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень;
– підготовка експертних висновків щодо затверджених тем НДР;
– аналіз актуальності та ефективності НДР на кожному етапі їх виконання;
– розробка рекомендацій щодо удосконалення організації наукової роботи;
– експертний контроль якості виконання наукових досліджень;
– експертиза проектів і програм міжнародного наукового співробітництва;
– прийняття рішень з питань відкриття та закриття напрямків і тем НДР, розподілу коштів держбюджетного фінансування НДР;

Склад науково-методичної комісії навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
1. Голова комісії: Микола ЛАТИНІН, д.держ.упр., проф., професор кафедри економічної політики та менеджменту.
2. Заступник голови комісії: Аліса КОСЕНКО, к.держ.упр., доц., доцент кафедри економічної політики та менеджменту.
3. Секретар комісії: Катерина КОХНО, провідний фахівець центру підготовки здобувачів вищої освіти.
4. Члени комісії: Людмила БЄЛОВА д.соц.н., проф., в.о. директора ННІ «Інститут державного управління»;<
5. Світлана БІЛОСОРОЧКА, к.держ.упр., заступник директора центру підготовки здобувачів вищої освіти;
6. Лариса ВЕЛИЧКО, д.ю.н., проф., професор кафедри права, національної безпеки та європейської інтеграції;
7. Наталія ГРИШИНА, к.держ.упр, доц., директор центру підготовки здобувачів вищої освіти;<
8. В’ячеслав ДЗЮНДЗЮК, д.держ.упр., проф., професор кафедри публічної політики;
9. Віктор ЄЛАГІН, д.держ.упр., проф., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики;
10. Володимир ЗОЛОТАРЬОВ, к.е.н., проф., заступник директора ННІ «Інституту державного управління»;
11. Ірина ІВАНОВА, к.е.н., старший викладач кафедри публічної політики;
12. Василь МАРТИНЕНКО, д.держ.упр., проф., професор кафедри публічного управління та державної служби;
13. Наталія СТАТІВКА, д.держ.упр., проф., професор кафедри управління персоналом та підприємництва.