ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

Освітньо-професійна програма “Публічне управління ” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” 2022р.

ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” 2022р.

Освітньо-професійна програма “Публічна політика і управління в умовах гібридних загроз” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” 2022р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Третій рівень освіти (освітньо-науковий)
Кваліфікація: доктор філософії

  Докладніше про ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ

  Освітньо-професійна програма “Публічна політика і управління в умовах гібридних загроз” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки» РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «магістр» 2021p.

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки» РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «магістр» 2022p.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Менеджмент
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» перший рівень вищої освіти 2022p.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 051 «Економіка»
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління персоналом та економіка праці» Другий рівень вищої освіти 2022p.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 051 «Економіка»
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління персоналом та економіка праці» перший рівень вищої освіти 2022p.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Організація та економіка підприємницької діяльності
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМА «Організація та економіка підприємницької діяльності» 2021 р

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМА «Організація та економіка підприємницької діяльності» 2022 р

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Організація та економіка підприємницької діяльності
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Організація та економіка підприємницької діяльності» перший рівень вищої освіти 2022p.