Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» (далі – Інститут) інтегрований в загальноуніверситетську автоматизовану систему управління вищим навчальним закладом – пакет програм “Деканат” (далі – ПП «Деканат»), що включає: ПС-«Навчальний план», ПС-«Навчальний процес», ПС-«Студент», ПС-«Розклад», ПС-«Кафедра». Програмний комплекс розрахований для планування та обліку навчального процесу, що охоплює майже всі аспекти освітньої діяльності закладу. Єдина база даних дає можливість скоротити час в процесі вирішення поточних завдань та спростити процедуру отримання, обробки та передачі необхідної інформації науково-педагогічним працівникам і студентам.

Вкрай важливі функції роботи Інституту в умовах війни реалізовувалися й забезпечували дотримання графіку навчального процесу. 24/7 в будь-якій частині світу, де є доступ до мережі Internet, студенти й викладачі отримують інформацію про розклад і відвідування занять, поточну успішність з подальшим автоматичним формуванням та друком заліково-екзаменаційних відомостей, зведені відомості для дипломів та друк додатків до дипломів.

Всі вищезазначені можливості є результатом відображення в базі даних структури навчального процесу, навантаження для кожної кафедри та для Інституту загалом, реєстрації даних щодо всіх викладачів, а викладачами успішності студентів, чому передували створення, редагування та обрахунок навчальних планів. Акумульована інформація в ПП «Деканат» сприяє генерації показників і звітності, що істотно полегшує роботу працівників Інституту, економить час і розширює можливості для підвищення якості освітнього процесу.