Основні завдання Центру контролінгу та адміністративного забезпечення

  1. удосконалення системи організаційно – інформаційного забезпечення управління Інститутом;
  2. забезпечення керівництва Інституту повною та достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень.
  3. планування, організація та забезпечення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
  4. розгляд звернень громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Центру;
  5. ведення обліку контрольних документів, їх виконання;
  6. удосконалення системи діловодства в Інституті та її інтеграція у загальну систему документообігу Університету;
  7. забезпечення розвитку Інституту, проведення необхідних заходів,спрямованих на господарське забезпечення навчального процесу, будівлі, аудиторних та службових приміщень Інституту господарським обладнанням та зберігання його експлуатаційних якостей;
  8. підтримання належного режиму та санітарного стану в навчальнолабораторних приміщеннях Інституту та гуртожитку, забезпечення безперервної роботи системи центрального опалення,водопостачання, каналізації, електропостачання, ліфтів, організація своєчасної ліквідації аварійних ситуацій, проведення поточних ремонтів відповідно до затверджених планів заходів;
  9. здійснення постійного моніторингу та аналізу потреб у обчислювальній та офісній техніці, витратних матеріалах, інформаційних та інших ресурсах, необхідних для якісної роботи Інституту.
  10. забезпечення своєчасної звітності, відповідно до своїх завдань та функцій.
  11. внесення пропозицій керівництву та реалізація заходів щодо впровадження сучасних інформаційних технологій для удосконалення існуючих бізнес-процесів роботи Інституту та покращення якості роботи його працівників.

Положення про центр “Центр контролінгу та адміністративного забезпечення”

План роботи центру контролінгу та адміністративного забезпечення

Контактний телефон:  (067) 712–20–58

Електронна пошта: ipa@karazin.ua