ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: у 8 томах/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011.:

Том 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія: В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с. (Том 1 Ч.1, Том 1 Ч.2, Том 1 Ч.3)

Том 2: МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692 с. (Том 2)

Том 3: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – 788 с. (Том 3 Ч.1, Том 3 Ч.2)

Том 4: ГАЛУЗЕВЕ УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : М.М. Іжа (співголова), В.Г.Бодров (співголова) та ін. – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. – 648 с. (Том 4)

Том 5: ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : О. Ю. Амосов, О. С. Ігнатенко (співголова) та ін. – Харківський регіональний державного управління Національної академії державного управління України. – Х.: Вид.-во ХарРІДУ “Магістр”, 2011. – 408 с. (Том 5)

Том 6: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА / наук.-ред. колегія : С.М.Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. – 524 с. (Том 6)

Том 7: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ / наук.-ред. колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю.П. Сурмін (співголова) та ін. – 2011. – 764 с. (Том 7 Ч.1, Том 7 Ч.2, Том 7 Ч.3, Том 7 Ч.4, Том 7 Ч.5)

Том 8: ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с. (Том 8)

Покажчик “Енциклопедії державного управління” (1-8 том)