Методичні рекомендації магістерська робота зміни 2022

Методичні вказівки щодо підготовки та захисту дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання.

Порядок перевірки на плагіат

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи та проходження переддипломної практики для студентів усіх форм навчання зі спеціальностей (051 «Економіка» за освітньо–професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо–професійною програмою «Організація та економіка підприємницької діяльності)

Порядок організації стажування слухачів денної форми навчання факультету підготовки магістрів державного управління

Положення вступного інструктажу з БЖД

Інструкція з охорони праці № 55 для студентів, які направляються для проходження практики на бази університету та сторонніх організацій.

Iнструкція з безпеки життєдіяльності (БЖД) № 94