Ділова українська мова в державному управлінні

Навчальний комплекс

Склад:

–   Навчальний посібник

–   Методичні рекомендації

Інформаційна політика в Україні

Навчальний комплекс

Склад:

–   2 навчальні посібники

–   Опорний конспект лекцій

–   Методичні рекомендації для
практичних і семінарськиї занять

–   Методичні рекомендації для
самостійної роботи

Концептуальні засади взаємодії політики і управління

Навчальний комплекс

Склад:

–   Навчальний посібник

–   Конспект лекцій

–   Методичні матеріали для
практичних і семінарських занять

–   Матеріали для самостійної
роботи

Політична аналітика в державному управлінні

Навчальний комплекс

Публічне адміністрування в Україні

Навчальний комплекс

Стратегічне планування

Навчальний комплекс

Склад:

–   Навчальний посібник

–   Опорний конспект лекцій

<-   Методичні вказівки

Теорія та історія державного управління

Навчальний комплекс

Склад:

  Навчальний посібник

  Опорний конспект лекцій

Статистичні методи в державному управлінні

Навчальний комплекс

Склад:

  Навчальний посібник

  Опорний конспект лекцій

  Методичні рекомендації для
практичних і семінарськиї занять

  Методичні рекомендації для
самостійної роботи