1. Наукова публікація в журналі SEPIKE (Франція – Німеччина – США) – до 31.03.2018

2. Де шукати гранти та спонсорів.

3. Усі українські видання, що цитуються в SCOPUS та WebOfScience

4. Як знайти потрібний журнал у Scopus

5. Як опублікувати статтю у Scopus?

6. Перевіряємо журнал перед поданням рукопису

Фаховий англомовий журнал Національного університету «Львівська політехніка», який був включений до наукометричних баз даних Index Copernicus та РИНЦ, «Economics, Entrepreneuship, Management» (вимоги див. на http://science.lpnu.ua/uk/eem). Терміни подачі матеріалів – до 1 квітня та до 1 жовтня. Оплата: 50 грн. – за кожну сторінку друкованих матеріалів