Фахові видання

ПРО ФАХОВІ ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Збірники наукових праць «Актуальні проблеми з державного управління», «Теорія та практика державного управління» та електронне видання «Державне будівництво», пройшли перереєстрацію через зміну засновника (тепер Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна). Це дало можливість продовжити історію збірників, яка почалась ще з 1998 року.

З 2005 р. збірники включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643 присвоєно категорію “Б” (зі змінами від 09.08.2022 № 724). Галузь знань «Публічне управління та адміністрування” відповідно до чинного переліку галузей знань. З 2017 р. збірники індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International.

Сьогодні оновлені редакційні колегії збірників очолюють провідні науковці ННІ «Інститут державного управління»:
головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» – доктор наук з державного управління, професор Дунаєв Ігор Володимирович;
головний редактор електронного видання «Державне будівництво» – доктор наук з державного управління, професор Карамишев Дмитро Васильович;
головний редактор збірника наукових праць «Теорія та практика державного управління» – доктор наук з державного управління, професор Коваленко Микола Миколайович.
Наразі тривають процеси розміщення збірників на платформі «Наукова періодика Каразінського університету», найближчим часом статтям будуть присвоєні DOI вже з префіксом Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Нижче представлені вже сформовані номери збірників (поки ще без DOI), дизайн нових обкладинок у стилі Університету теж на стадії погодження. Редакційні колегії переглядають умови подання і продовжують набирати статті для номерів 2022 року. Запрошуємо до співпраці.

.

.