Профспілка

Діяльність Первинної профспілкової організації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спрямована на контролювання механізмів додержання трудових та соціально-економічних гарантій, які передбачені чинним законодавством про працю.

Головні напрямки роботи комітету:

  1. Здійснювати захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю.
  2. Виконувати Статут Профспілки працівників освіти і науки України та постанови вищих профспілкових органів.
  3. Здійснювати контроль за виконанням Колективного договору.
  4. Здійснювати контроль адміністрації за дотриманням безпечних умов праці.
  5. Удосконалювати організаційну та інформаційну роботу у профспілковій організації.
  6. Проводити навчання профспілкового активу.
  7. Організовувати оздоровчий та культурний відпочинок працівників.
  8. Організовувати дитячий відпочинок.
  9. Здійснювати контроль у сфері громадського харчування.
  10. Розвивати співробітництво з профспілковими організаціями ЗВО України.

  11. Щорічно звітувати перед членами профспілки.

  Голова кандидат біологічних наук, доцент, заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України Анатолій Володимирович Голтвянський
  Тел.: 707-54-15, 343-87-88
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 4–57
E-mail: profkom@karazin.ua