Центр професійного розвитку управлінських кадрів є структурним підрозділом навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, основними завданнями якого є:

 • взаємодія з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, іншими стейкхолдерами з питань підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб;
 • організація роботи щодо розробки разом з кафедрами інституту проектів навчальних програм підвищення кваліфікації посадовців, погодження їх з Національним агентством з питань державної служби України;
 • підготовка документів щодо участі у конкурсних процедурах з питань організації проведення професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • організація проведення підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників та фахівців підприємств, установ та організацій в інституті;
 • здійснення профорієнтаційної роботи, пов’язаної з прийомом на навчання до Університету слухачів та студентів;
 • організаційне забезпечення діяльності відбіркової комісії інституту;
 • oрганізація прийому документів та проведення вступних іспитів, оформлення особових справ вступників, а також виконання інших функцій, покладених на Центр Приймальною комісією Університету та відбірковою комісією Інституту.
 • Інформація щодо умов проходження підвищення кваліфікації державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування у 2023 році

  Підвищення кваліфікації державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування

  Центр професійного розвитку управлінських кадрів в роботі з питань підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування керується наступними нормативно-правовими актами:

  Закони України

  1. Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту»
  2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»
  3. Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту»

  Постанови Кабінету Міністрів України

  1. Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 842 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-16-hrudnia-2004-r-s842-290722
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 846 «Про внесення змін до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-polozhennia-pro-systemu-profesiinoho-navchannia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv-846-
  4. Постанова КМУ від 28 квітня 2021 року № 446 «Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
  5. Постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»
  6. Постанова КМУ від 15 квітня 2013 року № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»
  7. Постанова КМУ від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»
  8. Постанова КМУ від 20 березня 2019 року № 244 «Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству України з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році»

  Розпорядження Кабінету Міністрів України

  1. Розпорядження КМУ від 01 грудня 2017 року № 974 «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
  2. Розпорядження КМУ від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

  Накази НАДС

  1. Наказ НАДС від 19.10.2022 №100-22 “Про затвердження Регламенту роботи вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями”
  2. Наказ НАДС від 14.10.2022 №96-22 “Про затвердження типової загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування “Виявлення і реагування на випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та надання допомоги постраждалим”
  3. Наказ НАСД від 15.08.2022 №68-22 “Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року №211-19” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2022 р. за № 997/38333). Наказ стосується Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
  4. Наказ НАДС від 27.05.2022 №36-22 “Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання “Портал управління знаннями”
  5. Наказ НАДС від 23.11.2021 №179-21 “Про завтердження Методичних рекомендацій щодо визначення та проведення аналізу індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців”
  6. Наказ НАДС від 18.10.2021 №166-21 “Про затвердження адміністративного регламенту процесу “Визначення та проведення аналізу загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування”
  7. Наказ НАДС від 15.09.2021 №147-21 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення оцінювання результативності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”
  8. Наказ НАДС від 16.08.2021 №131-21 “Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2022 році”
  9. Наказ НАДС від 10.06.2021 №92-21 “Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”
  10. Наказ НАДС від 27 липня 2020 р. № 132-20 «Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
  11. Наказ НАДС від 13 березня 2020 р. № 38-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
  12. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 227-19 «Про затвердження порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1289/34260
  13. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 226-19 «Про затвердження порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1288/34259
  14. Наказ НАДС від 04 грудня 2019 р. № 221-19 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку»
  15. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 р. № 211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 02 січня 2020 року за № 5/34288 (зі змінами)
  16. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 року № 209-19 «Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 р. за № 1234/34205
  17. Методика визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні ( .pdf , 595.89 Кб ) державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
  18. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 серпня 2021 року № 128-21 “Про внесення змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого” затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 жовтня 2019 року № 188-19, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 року за № 1157/34128. Нова редакція Методики
  19. Наказ НАДС від 10 жовтня 2019 р. № 185-19 «Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за № 1159/34130
  20. Наказ НАДС від 22 січня 2018 року № 10 «Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. за № 175/3162

  ПІБ Посада Функціональні обов’язки Телефон
  Віта КОНЯЄВА Директор
  центру
  Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, керівників та фахівців підприємств, установ та організацій в інституті 095-733-24-96
  Влад МОНАСТИРНИЙ Провідний фахівець Організація роботи відбіркової комісії, прийом документів, проведення вступних іспитів, оформлення особових справ вступників 050-591-11-22
  Олена ПАСТУХОВА Провідний фахівець Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 066-393-93-67
  Вікторія МЕЛЬНИЧЕНКО Провідний фахівець Реєстрація вступників, прийом документів, проведення вступних іспитів, оформлення особових справ вступників, питання переведення та відрахування студентів 050-939-78-88

  Контактний телефон:  (095) 733–24–96

  Електронна пошта: cpruk.pk@karazin.ua