Аспірантура та докторантура — основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів. Під час навчання аспіранти опановують методи наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямом дисертаційної роботи.
Аспірантура відкривається (как это) з відривом від виробництва та без відриву від виробництва, а докторантура — з відривом від виробництва.
Станом на 1 листопада 2022 року в аспірантурі ННІ «Інститут державного управління» проходять підготовку 103 особи, з них 69 – за державним замовленням, 34 – за контрактом:

І рік навчання – 35 аспіранта ;
І рік навчання – 35 аспірантів;
ІІ рік навчання – 23 аспіранта;
ІІІ рік навчання – 27 аспірантів;
ІV рік навчання – 18 аспірантів.
Загальна кількість докторантів – 3 особи.

Вартість навчання за договором на умовах контракту:
– денна форма – 18580 грн.
– вечірня форма – 15500 грн.
– заочна форма – 13420 грн.

Передумови для вступу

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

Отримання стипендії

Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва або докторантури, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі або докторантурі за контрактом, — відповідно до умов контракту.
Також аспірантам і докторантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

Контактні особи:

Боднар Катерина Віталіївна,

Монастирний Владислав Миколайович,

Контактна інформація:

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, кімната 6-50 тел.: +380 (66) 962-57-10

E-mail aspirantura_idu@karazin.ua