Cклад Вченої ради навчально-наукового інституту «Інституту державного управління»

На сьогодні, у відповідності до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п'ять років.

1. БЄЛОВА Людмила Олександрівна – доктора соціологічних наук,професора, в.о. директора ННІ «Інститут державного управління», обрану до складу Вченої ради на зборах трудового колективу навчально-наукового інституту «Інститут державного управління».
2. ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – кандидата економічнихнаук, професора, заступника директора ННІ «Інститут державного управління»,який входить до складу Вченої ради за посадою.
3. ГАВРИШ Олена Миколаївна – голову первинної профспілкової організації ННІ «Інститут державного управління», яка входить до складу Вченої ради за посадою.
4. ГЛУШКО Ілля Михайлович – голову Студентської ради ННІ «Інститут державного управління», який входить до складу Вченої ради за посадою.
5. БІЛОСОРОЧКА Світлана Іванівна – кандидата наук з державного управління, заступника директора центру здобувачів вищої освіти, обрану до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».
6. ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ Олександр Тимофійович – аспіранта кафедри права, національної безпеки та європейської інтеграції, військовослужбовця, обраного до складу Вченої ради на зборах аспірантів ННІ «Інститут державного управління».
7. ВЕЛИЧКО Лариса Юріївнуа – доктора юридичних наук, професора, професора кафедри права, національної безпеки та європейської інтеграції, обрану до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».
8. ГЖИВАЧОВА Анна Максимівна – студентку I курсу другого (магістерського) рівня здобуття вищої освіти ННІ «Інститут державного управління», обрану до складу Вченої ради на зборах Студентської ради навчально-наукового інституту «Інститут державного управління».
9. ДЗЮНДЗЮК В’ячеслав Борисович – доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри публічної політики, обраного до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».
10. ЄЛАГІН Віктор Павлович – доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри соціальної та гуманітарної політики, обраного до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».
11. ГРИШИНА Наталія Михайлівна – кандидата наук з державного управління, доцента, директора центру здобувачів вищої освіти, обрану до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».
12. КОНЯЄВА Віта Вікторівна – кандидата наук з державного управління, директора центру професійного розвитку управлінських кадрів, обрану до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».
13. ЛАТИНІН Микола Анатолійович – доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри економічної політики та менеджменту, обраного до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».
14. МАРТИНЕНКО Василь Миколайович – доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри публічного управління та державної служби, обраного до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».
15. СТАТІВКА Наталі Валеріївна – доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри управління персоналом та підприємництва, обрану до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».

16. ЧЕРНОІВАНЕНКО Аліна Володимирівна – кандидата наук з державного управління, директора центру контролінгу та адміністративного забезпечення, обрану до складу Вченої ради на зборах трудового колективу ННІ «Інститут державного управління».


План ВР ННІ IДУ 2022-23

Регламент ВР ННІ ІДУ

Архів рішень Вченої ради

Контактна інформація

Телефон: +38 (057) 732–32–55 (141 – додатковий)

E-mail: radavchena@ukr.net

Засідання Вченої ради Інституту відбуваються за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75, зал № 5.