ЄДКІ для магістрів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”: проблеми та перспективи

Атестація за результатами навчання здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту відповідно до Порядку атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497.

ЄДКІ для магістрів спеціальності 281: проблеми та перспективи